Kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Mediator Fastighetskonsult vid ekonomiska frågor och styrelsen vid frågor om fastigheten, underhållsplan m.m.

Medlemsansökan

Skicka ansökan om medlemskap i föreningen direkt till Mediator Fastighetskonsult som har fullmakt att godkänna medlemmar.

Överlåtelseavtal och övriga dokument

Skicka originalhandlingar såsom överlåtelseavtal och övriga dokument till Mediator Fastighetskonsult med en kopia (gärna digital) till föreningen.

Energideklaration

Hösten 2012 genomfördes en energideklaration i fastigheten Krassen 5.

Energideklaration

Mäklarbild

Kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Mediator Fastighetskonsult för att få aktuell mäklarbild.