Den ekonomiska planen från 2010 är inte helt korrekt. Därför rekommenderar vi er att istället ta del av de årsredovisningar som finns tillhands under Årsredovisningar.

Ekonomisk plan