Föreningens stadgar reglerar verksamheten inom Brf Krassen 5 och omfattar bland annat föreningens ändamål och säte, medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt, insatser, avgifter, bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter, styrelsen, räkenskaper och revision, föreningsstämma, meddelande till medlemmarna.                                                     Förändring i stadgarna beslutas normalt vid årsmöte.

Stadgar, Brf Krassen 5