Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av minst tre ledamöter och två suppleanter. Vid senaste stämman beslutade man att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Kontakta nuvarande styrelse om du har några frågor eller synpunkter.

Skriv mejl till lotmogatan7@gmail.com för att ta kontakt med styrelsen!