Vi har hjälpmedel i trapphuset för de personer som lever med funktionsvariationer. Vänligen se till att dessa hålls fria för tillträde och att vi är rädda om den utrustningen.

Saknas något eller om du upplever  hinder i din tillgång och framkomlighet i fastigheten, vänligen kontakta styrelsen!