Föreningen förvärvade fastigheten 2010. Innan förvärvet hade fastigheten genomgått en  totalrenovering mellan åren 2009-2010.

Renovering utvändigt 2009-2010

 • Nyputsad fasad med extra isolering.
 • Nya 3-glasfönster och altandörrar från SP-fönster.
 • Nya fönsterbleck i plåt.
 • Nya hängrännor och stuprör.
 • Ny takkonstruktion med tegeltak, plåtinklädnad, altaner etc.
 • Nytt entréparti med ekportar. Portkodlås.
 • Nyanlagd gräsmatta mot gården, nyplanterade buskar och växter.
 • Omdränerat på baksidan
 • Nyrenoverade balkonger med nya balkongplåtar med överliggare, samt nytt klinkergolv.
 • 4 st. nybyggda uteplatser
 • 3 st. nybyggda vindsaltaner
 • Nybyggd grillplats med stenlagda ytor samt utemöbler.
 • Nytt cykelställ med skärmtak.
 • Nytt fastighetsförråd för gräsklippare krattor m.m.

Renovering invändigt 2009-2010

 • Brevlådor flyttade till entrén.
 • Trapphuset och trappräcken nymålade.
 • Trappan och vilplanen i Gotländsk kalksten är rengjorda, slipade och polerade.
 • Ny armatur i trapphus och vilplan med rörelsedetektorer, långenergibelysning.
 • Samtliga lägenhetsdörrar utbytta till Daloc säkerhetsklass 3.
 • Nybyggd och helkaklad tvättstuga med 2 tvättmaskiner Miele och 1 torktumlare Miele.
 • Nya källarförråd Troax samt nylagt klinkergolv.
 • Nytt ventilationssystem.
 • Nya branddörrar.
 • Nyinstallerad hiss från Motalahiss.
 • Lägenhetsavskiljande väggar och tak är nyisolerade.

Teknik, VA, m.m.

 • Nyinstallerad bergvärmeanläggning IVT.
 • Nya vatten, avlopps- och värmestammar.
 • Ny undercentral och stigare enligt Svensk Standard.
 • Ny el i lägenheterna. Elskåp med automatsäkringar.
 • Nya radiatorer och termostater i lägenheterna.
 • Elkablar infrästa och dolda i vägg.
 • Strömbrytare och eluttag i rostfritt från Merten.

År 2018 är fiber indragen i alla lägenheter för bredband/TV/IP-telefoni.