Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av minst tre ledamöter och två suppleanter.

Just nu består styrelsen av följande ledamöter:

Anna Barkne, ordförande

Richard Hamrin , ledamot

Matilda Johansson, ledamot

David Dager, ledamot

Linda Johansson, suppleant

Turin Heiberg, suppleant