Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av minst tre ledamöter och två suppleanter.

Just nu består styrelsen av följande ledamöter:

Anna Barkne, ordförande

Robin Jacobsson, ledamot

Matilda Johansson, ledamot

Elsa Landgren, ledamot

Linda Johansson, suppleant

Richard Hamrin, suppleant