Trivsel- och förhållningsregler

Som medlem i föreningen måste du följa föreningens stadgar. Detsamma gäller föreningens trivsel- och förhållningsregler som är ett komplement till stadgarna.

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg

Det är viktigt att du har en hemförsäkring med s.k. bostadsrättstillägg. Tillägget täcker skador på den egendom du är underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Elavtal

Som nynflyttad behöver du kontakta en valfri elleverantör för elförsörjningen och då behöver du veta vad ditt anläggnings-ID är. Detta tillhandahålls av Ellevio som sköter anläggningsavtalet för varje lägenhet. Var noga med att uppge korrekt lägenhetsnummer enligt Skatteverkets registrering (fyra siffror som inte är desamma som numret på din dörr). Har du frågor kontakta styrelsen!

Bredband

Bredbandet är anslutet till ett stadsnät via fiber och du kan välja mellan olika bredbandsleverantörer. Besök IP-Only för att se vilka leverantörer som du kan välja mellan. På liknande sätt som vid beställning av elleverantör är det viktigt att uppge korrekt lägenhetsnummer enligt Skatteverkets registrering och att föregående medlem avslutat sitt avtal.