Till varje lägenhet hör ett förråd som ligger antingen i markplan eller i separat hus på innegården. Förrådet är märkt med samma nummer som lägenheten.

Det är naturligtvis inte tillåtet att förvara brandfarliga ämnen eller annat i förrådet som kan orsaka skada.

Väggarna i förråden behöver andas

På grund av den vattenskada som drabbade den lägre delen av vår fastighet (lägenhet 1 och 2) den 18 juli 2012 så finns något förhöjda värden av fukt i väggarna i förråden. Enligt företaget som genomförde fuktmätningarna är det dock inget som kräver någon åtgärd. För att den lilla fukt som finns där ska försvinna är det dock viktigt att väggarna kan andas ordentligt. Detta är särskilt viktigt när det regnar mycket och är fuktigt ute.

Därför vill vi be er som har förråd 11-19 att flytta ut era grejer några centimeter från väggarna, så att väggarna kan andas. Av försiktighetsskäl ber vi er som har förråd 20-30 att göra samma sak, även om era förråd ligger högre än förråden som ligger i andra änden av huset.