En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att upplåta bostäder eller lokaler med bostadsrätt i förening­ens fastighet åt sina medlemmar (bostadsrättshavare). Bostadsrättsföreningen styrs genom föreningens stadgar, men även genom regler i bostadsrätts­lagen och lagen om ekonomiska föreningar. Tillsammans med övriga medlemmar utser du som medlem en styrelse som bestämmer över föreningens ekonomi och förvaltning.

När du köper en bostadsrätt blir du delägare i bo­stadsrättsföreningens tillgångar och skulder. Det är ett ägande som ger både rättigheter och skyldigheter. Alla i föreningen ska ta ansvar inte bara för den egna lägenheten utan även för fastigheten. Mer om detta står i bostadsrätts­föreningens stadgar.

Vad är en bostadsrätt?

Du som är ägare av en bostadsrätt är medlem i bostadsrätts­föreningen. Du måste vara medlem i bostadsrättsföreningen som ägare av en bostadsrätt.  Det är styrelsen som fattar beslut om medlemskapet i samband med överlåtelseavtalet (köp av nyttjanderätt till en lägenhet).

Bostadsrätthavare talar ofta om att de äger sin lägenhet, vilket formellt är fel. Föreningen äger huset och har upplåtit lägenheten med bostadsrätt. Bostadsrättshavaren äger en andel i föreningen och har en nyttjanderätt till lägenheten utan tidsbegränsning.

Bostadsrättshavarna har nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Bostadsrätten kan säljas och den kan ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar.