Kontakta ANNIKA om leverantörsbetalningar, utlägg, arvoden, löner
Direkt: 018-68 14 54 E-post: annika@mediator.se

Kontakta CAMILLA om redovisning
Direkt: 018-68 14 55 E-post: camilla@mediator.se

Kontakta ERIKA om redovisning, pantsättningar mäklarbilder
Direkt: 018-68 14 53 E-post: erika@mediator.se 

Kontakta GUDRUN om redovisning, rådgivning
Direkt: 018-68 14 57 E-post: gudrun@mediator.se

Kontakta PIA om avgifter/hyror överlåtelser, autogiron
Direkt: 018-68 14 56 E-post: pia@mediator.se 

Kontakta chefen PER ANDERS FORSGREN i övriga ärenden
Direkt: 018-68 14 51 E-post: pa@mediator.se

Besöksadress: Kungsgatan 16 753 32 UPPSALA Postadress: Box 3080 750 03 UPPSALA Växel: 018-13 14 50 Fax: 018-69 23 20